Ansökansguide

Här hittar du en steg-för-steg-guide till hur man ansöker om finansiering i Vinnovas Intressentportal. Guiden utgår från en typisk utlysning. Observera att vissa utlysningar, har speciella frågor som inte stämmer med denna guide. Se anvisningar för respektive utlysning.

Tänk på att det kan ta lång tid att fylla i en ansökan, så vi rekommenderar att man börjar i god tid innan deadline.

Skaffa ett användarkonto i Vinnovas Intressentportalen långt innan du påbörjar ansökan.

Starta guide

Gå direkt till valfritt steg i processen

 

Ny ansökan

I det första steget i ansökan anger du projekttitel.

1.

Projektuppgifter

Grundläggande uppgifter om ditt projekt, start- och sluttid, projektsammanfattning.

2.

Klassificering

Här anger du vilket behovs-, produkt- och forskningsområde som det faller inom.

3.

Koordinerande projektpart (koordinator)

I detta steg anger du information om organisationen som står som koordinator.

4.

Koordinatorns firmatecknare/prefekt

Information om firmatecknaren för organisationen som står som koordinator.

5.

Koordinatorns projektledare

Här anger du information om projektledaren för projektet som ansökan gäller.

6.

Budgeterade kostnader och stöd

Beskrivning av projektets kostnader och finansiering, inklusive egen finansiering samt eventuellt andra finansiärer.

7.

Bilagor

Uppladdning av eventuella bilagor till ansökan.

8.

Förhandsgranska och klarmarkera

Granskning innan ansökan skickas till Vinnova.

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss