EU och internationell samverkan

Vinnova arbetar med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i internationella nätverk och samarbeten genom att främja svenskt deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprogram samt genom bilaterala samarbeten med länder utanför EU. Vinnova har regeringens uppdrag att främja det svenska deltagandet i Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation. Myndigheten är också nationell kontaktmyndighet för EUREKA - ett internationellt samarbetsnätverk för marknadsnära forskning och teknisk utveckling samt för samarbetsnätverket COST.

Genvägar

 

Nyhetsbrevet Inside

Läs mer om Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel, den nya satsningen på Big Science Sweden och nya internationella samarbetsmöjligheter i senaste numret av nyhetsbrevet Inside från den 27 april. 

Möt några Horisont 2020-projekt

Halvvägs genom världens största forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, har runt 400 svenska organisationer beviljats över 550 miljoner euro i projektmedel för att lösa samhällsutmaningar. Vi har valt ut 11 intressanta projekt med svenska koordinatorer.

Horisont 2020 visualiseringsverktyg

Hur stort är det svenska deltagandet i Horisont 2020? Vem samarbetar med vem? Svar på dessa och fler frågor får du i det nya visualiseringsverktyget som Vinnova har utvecklat i samarbete med The Visualization Studio (VIC) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Statistiken som visas bygger på öppna forskningsdata från EU-kommissionen.

Supportkontor

Supportkontor

Om du är företagare och är intresserad av att få veta mer om vilka möjligheter som finns för ditt företag kan du vända dig till EUSMESupport2020.

Aktuell eurokurs

Aktuell eurokurs

Aktuell eurokurs för rapportering av EU-projekt finns på Europeiska Centralbanken, ECB:s, webbplats.


Genvägar

Nationell kontaktpunkt för Horisont 2020

Ta kontakt med några av de nationella kontaktpersonerna - National Contact Point (NCP) för Horisont 2020 om du vill veta vilka möjligheter som finns för finansiering av forskning och innovation inom det nya ramprogrammet.

Kontakta oss

Nyheter


Kalendarium

Inga internationella kalendariehändelser hittades.

Fler internationella kalendariehändelser

Följ Vinnova på Twitter


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss