Om Vinnova

Vinnova stärker Sveriges innovationskraft.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi är drygt 200 personer och har kontor i Stockholm och Bryssel. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet

Vår vision, uppgift, anslag, budget
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet

Vinnova och omvärlden

Om Sveriges innovationssystem, globala trender och nationell strategi
Vinnova och omvärlden

Organisation och ledning

Våra avdelningar, enheter, 
verksledning, styrelse
Medarbetare, organisation och ledning

Regeringsuppdrag

Våra aktuella och avrapporterade uppdrag
Regeringsuppdrag

Sök medarbetare

Alla våra medarbetare kan sökas på namn, avdelning och enhet.
Medarbetare, organisation och ledning

Arbeta på Vinnova

Vad vi erbjuder, aktuella lediga tjänster, intervjuer med anställda
Arbeta på Vinnova

Upphandlingar

De upphandlingar där det är möjligt att lämna anbud till oss
Upphandlingar

Juridisk information

Vad som gäller angående offentlighet och sekretess när du kontaktar oss Juridisk information

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss