Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Vinnova har fått regeringens uppdrag att etablera en nationell samordnande funktion för stärkt test- och demonstrationsveksamhet som en del av Testbädd Sverige. Uppdraget innebär att Vinnova dels ska genomföra en studie i syfte att utarbeta förslag för att främja Testbädd Sverige, dels etablera en nationell samordnande funktion.

Vinnova ska inom ramen för uppdraget verka för att det ska bli mer attraktivt för näringsliv och andra aktörer att investera i svenska innovationsmiljöer och att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och andra innovativa idéer.

Uppdraget ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss