Strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sexton pågående strategiska innovationsprogram. I början av 2017 startar ytterligare ett program. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Alla som kan bidra till utvecklingen är välkomna att söka finansiering i programmen.

Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

 

Om satsningen

Produktblad om de strategiska innovationsprogrammen

Aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

NYHET! Under 2017 startar ett nytt strategiskt innovationsprogram: Smarta och hållbara städer

 

  

Strategiska innovationsprogram

Samhällsnytta genom nya metallösningar.

Stärker konkurrenskraften för svensk gruvnäring.

Industriell tillämpning av lättviktsteknik.

Öka konkurrenskraften för den svenska tillverknings-industrin.

Utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom området.

Svensk position genom flygteknisk innovation.

En nyckel för ett hållbart samhälle

Stödjer medicintekniska innovationer i Sverige.

Minimerar avfall, sparar resurser, minskar fossilberoendet

Smartare samhällsbyggnad genom digitalisering.

Internet of Things för samhällsnytta.

För ett konkurrenskraftigt life science-ekosystem i Sverige.

Gränsöverskridande arbete med automatiserade transportsystem.

Arbetar för att etablera grafen inom svensk industri.

En övergång till en biobaserad ekonomi.

Utvecklar Sveriges framtida transportinfrastruktur.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss