Innovationskraft i offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet - en självklar innovationsmiljö!
Vi arbetar för att landsting, kommuner, regioner, myndigheter och andra offentligt finansierade organisationer ska bli en drivkraft för både utveckling och användning av innovationer.

Läs mer om Innovationskraft i offentlig verksamhet

Aktuella insatser

Arbetar du inom offentligt finansierad verksamhet och vill gå från ord till handling och våga testa lösningar och idéer i verkligheten?

Vill du förbättra förutsättningarna och förmågan att leda och organisera för ökad innovationsförmåga?

FRÖN

Är ni en aktör inom en offentligt finansierad verksamhet som äger ett förändringsbehov? Har ni ambitioner att utveckla ert utbud av samhällsservice och förbättra er långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation?

Är ni en kommun som vill utveckla en idésluss som sedan långsiktigt ska bli en del i er ordinarie verksamhet?

Projekt som vill förnya det svenska vårdsystemet genom att utveckla beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens

Stöd till nationell eller internationell individrörlighet mellan sektorer inom forskning, utveckling och innovation.

Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs

Vinnova och SKL samarbetar om innovation och förnyelse inom offentlig verksamhet.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss