Finansiering av innovation i företag

Hos Vinnova tävlar Sveriges mest spännande innovationsprojekt om finansiering för att utveckla sina framtida affärer. Vinnova stödjer företag i tidig fas genom att ta en hög risk. Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt. Vinnova hjälper också svenska företag att hitta och söka finansiering inom EU.

Program direkt riktade till företag

Vi erbjuder finansiering av innovationsprojekt hos företag som:

- är aktiebolag och ekonomiska föreningar
- har upp till 249 anställda
- har en årlig omsättning om minst 500.000 kr
- behöver finansiellt stöd av innovationsprojekt med stor kommersiell potential

100 000 kr för etablerade

- Tre förmedlare
- Anlita konsulter/högskola/universitet
- Affärsutveckling eller strategi för immaterialrätt


 

Stöd genom inkubatorer

- Vinnova finansierar inkubatorer
- Affärsutveckling, nätverk och kompetens till företag och projekt genom inkubatorer
- Nystartade kunskapsintensiva företag med internationell tillväxtpotential

 

Vi erbjuder finansiering för företag som:

- är aktiebolag eller ekonomisk förening
- är yngre än fem år
- har upp till 49 anställda
- vill stärka innovationsförmåga och konkurrenskraft i företaget

Finansiering i EU

-Vinnovas supportkontor vägleder i ansökan
-Två erbjudanden: Genomförbarhetsstudie € 50 000
-Innovationsutveckling och demonstration € 0,5-2,5 miljoner
-Beviljade företag erhåller affärscoaching utan kostnad
-Mycket hård konkurrens - internationell spets krävs

 

Delfinansiering max 5 miljoner för svenska parter i projektet
- Partner i minst ett annat land
- hög beviljandegrad
- max 50% procents finansiering av svenska SMF
- projekttid max 36 månader
- Vinnova vägleder vid ansökan

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss