FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Satsningen innebär forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för cirka 1 miljard kronor per år varav de offentliga medlen utgör hälften.

För närvarande finns fem delprogram samt strategiska satsningar.


 


Resultat av FFI och dess föregångare

 
Kollisionsfria flyktvägar

Kollisionsfria flyktvägar

Genom att utveckla ett system för att se 360 grader runt bilen har projektet Non-Hit Car and Truck kunnat skapa kollisionsfria flyktvägar där fordonet tar över körningen och klarar sig ur komplicerade trafiksituationer.

Eldriven arbetskran

Eldriven arbetskran

En ny fordonslösning lanserades under året med en energieffektiv kran och lastväxlare. Kranbilen har ett eldrivet hydraulsystem som gör att kranföraren kan arbeta med motorn avstängd - tyst helt utan avgaser.

Chauffören i centrum

Chauffören i centrum

Tydliga varningssignaler och blixtsnabb överblick är det viktigaste när ett självkörande fordon vill att chauffören ska fatta beslut. Nu utvecklas ett bättre gränssnitt.

FFI Färdplaner

Hur innovation ska stärka fordonsindustrins konkurrenskraft och göra att samhällsmål inom klimat och trafiksäkerhet nås presenteras i unika färdplaner som fordonsindustrin och myndigheter gemensamt tagit fram.

 


Aktuellt

Utlysningar


Programkonferens

Transporter i en hållbar stad var temat för FFI:s årskonferens som hölls den 23 november på Lindholmen.


Gå till FII:s arbetsrumOm oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss